Slik importerer du MS Money

 

1.

Velg 'File' fra menyen MS Money Money. Klikk 'Ny', etterfulgt av 'Ny fil'. En dialogboks vises. Skriv inn et navn for den nye filen, som brukes til å inneholde de importerte dataene. Velg 'OK' når du er klar.

2.

Klikk på 'Kontoliste', som er oppført på venstre side av skjermen. Velg 'File' og deretter 'New.' Klikk på Ny konto. Fra listen velger du riktig kontotype for importerte data, for eksempel 'Banking' eller 'Kredittkort'. Klikk på 'Neste'. Den nyopprettede kontoen skal ha en åpningsbalanse på null.

3.

Velg 'File' fra menyen og klikk 'Import' og deretter 'Gjenopprett konto'. En dialogboks vises. Bla til datamaskinens plassering som inneholder filen som skal importeres. Velg den ved å klikke på den, og trykk 'Importer'.

4.

En dialogboks med navnet 'Velg importkonto' vises. Velg ønsket konto for å beholde importerte data, som skal samsvare med den nye kontoen som ble opprettet i trinn 2. For eksempel, hvis en konto som heter 'Banking' ble opprettet i det trinnet, velger du den kontoen fra listen. Klikk på 'OK'. Filene vil bli importert.

Microsoft Money, ellers kjent som MS Money, er en programvarepakke som lar brukerne spore sin økonomi. Flere versjoner og oppdateringer av programvaren er utgitt siden begynnelsen av 1990-tallet. Når en bruker oppgraderer til en ny versjon eller installerer MS Money på en ny datamaskin, kan eksisterende økonomiske data overføres. En innebygd importfunksjon i MS Money gjør det mulig for brukere å laste inn både Microsoft og konkurrerende Quicken-finansielle filer uten å måtte skrive inn dataene manuelt.