Forskjeller mellom ODS og Staging Areas

  Ved håndtering av databaser kan data overføres, håndteres og returneres til databasen. Spesielt i enterprise-level databaser, kan disse dataene være i store mengder og trengs på en tidsfølsom måte. Operasjonsdatabutikken og oppstasjonsområdet eksisterer for å bidra til å behandle databaseinteraksjoner og beregninger samtidig som ytelsen optimaliseres. Systemene kan fungere uavhengig, eller sammen.

Operations Data Store

Utviklingen av Operational Data Store (ODS) revolusjonerte prosessen for å hente og handle på data fra en database. ODS er matet en liten mengde data som beregninger og transaksjoner er laget, oppretter en datalager av de nyeste dataene og behandlet informasjon. Ved å benytte denne informasjonen, i stedet for å trekke fra et datalager, kan applikasjoner behandle dataene raskere og sikre at dataene er de nyeste tilgjengelige.

Staging Area

Et stasjonsområde i en databaseapplikasjon består av en midlertidig datalager og et søknadsområdeprogram. Staging-området mottar en del data, bruker nødvendige beregninger og returnerer rensede og ferdige data for plassering i en datalager eller datalager.

Kombinert bruk

I mange databaseprogrammer vil ODS motta informasjonen direkte fra staging områder. Staging-området vil behandle dataene og returnere det til en ODS som den nyeste informasjonen som er tilgjengelig. ODS kan også utføre seg selv uten behov for et oppsamlingsområde, eller oppgi de opprinnelige dataene for et oppsamlingsområde.