Hvordan fjerne en banker Fox Virus fra XP

 

1.

Start datamaskinen på nytt. Pek på 'F8' gjentatte ganger når datamaskinen starter, men før Windows laster. Dette åpner Windows Advanced Options-menyen.

2.

Naviger med tastaturtastene for å markere 'Sikker modus med nettverk' og trykk 'Enter.'

3.

Installer prøveversjonen av antivirusprogramvare, for eksempel A-squared Free, RRT Sergiwa Antiviral Toolkit Personal eller AVZ Antiviral Toolkit 4.34 (se Resources). Kjør oppsettfilen for å fullføre installasjonen.

4.

Kjør antivirusprogrammet. Skann harddisken og vent på at skanningen skal fullføres. Følg instruksjonene for å velge alle Banker Fox-virusinfeksjonene og kjør reparasjonsalternativet for å fjerne alle bankvirusene på systemet.

5.

Start XP-systemet på nytt når prosessen er fullstendig. Tillat at Windows lastes normalt.

Hvis du ikke har antivirusprogramvare installert på Windows XP-systemet, er det i fare for virus, for eksempel Banker Fox-viruset. Banker Fox-viruset er et falskt anti-spyware verktøy. Det viser villedende virusvarsler, noe som induserer deg til å kjøpe antivirusprogrammet i full versjon. Hvis dette viruset er på systemet, kan du merke til verktøyet Spyware Protect 2009, som installerer Banker Fox-viruset. Bli kvitt viruset ved å installere antivirusprogramvare.