Slik bruker du Countif på Excel 2003

 

1.

Åpne Excel 2003 og velg en arbeidsbok. Klikk på 'File' i menylinjen. Velg 'Åpne'. Bla gjennom datamaskinfilen din og finn arbeidsboken. Klikk på arbeidsboken og velg 'Åpne' -knappen. Arbeidsboken åpnes.

2.

Klikk på en celle for å gå inn i Countif-funksjonen. Skriv inn følgende formel i cellen: '= Countif.' Legg merke til Excel-hint som vises under formelen. Tips tjener som en mini guide for å hjelpe deg når du skriver inn formelen. Klikk på 'Sett inn funksjon' -knappen på formellelinjen. Dialogboksen Funksjonsargumenter vises.

3.

Klikk på boksen med den røde pilen i feltet 'Område'. Dialogboksen Funksjonsargumenter blir minimert. Fremhev rekkevidden du vil telle. Når du slutter å markere, vises dialogboksen Funksjonsargumenter. Skriv inn kriteriene i Kriterie-boksen. I dette eksemplet teller du alle verdier som er større enn 1000. For å merke større enn, skriv inn 'u0026 gt;' symbol. I dette kriteriet skriver du inn følgende: '> 1000.' Klikk på 'OK'. Excel viser resultatene fra Countif-funksjonen.

Countif brukes til å legge til et tellingskriterium hvis en tilstand er oppfylt. Denne funksjonen bruker greven og IF-funksjonen sammen. Funksjonen består av to deler. Den første delen ser etter rekkevidden for å bruke funksjonen. Den andre delen er kriteriene. Hvis kriteriene er oppfylt, teller verdiene i området. Funksjonen kan skrives inn manuelt, eller du kan bruke innsettingsfunksjonsknappen på formellelinjen for å veilede deg i funksjonsutviklingen.