Hvordan gjøre en del av et objekt gjennomsiktig i Corel

 

1.

Start CorelDRAW. Lag noen form med 'Shape' -verktøyet.

2.

Klikk på 'Interaktiv gjennomsiktighetsverktøy' og klikk en farge fra høyre sidefarge.

3 .

Klikk der hvor gjennomsiktigheten skal begynne, og dra den ut til hvor gjennomsiktigheten skal avslutte. Den lager en linje som viser hvor langt ut gjennomsiktighetseffekten vil gå. Begynnelsen er hvor fargen vil være, og enden vil være den siden som er gjennomsiktig.

4.

Juster gjennomsiktighetslinjen ved å dra den opp eller ned, noe som vil forandre seg hvor gjennomsiktigheten er på objektet.

CorelDRAWs gjennomsiktighetsverktøy kan ta et objekt (enten en form eller et bilde) og gjøre en del av den gjennomsiktig. Effekten er enkel å implementere og kan brukes sammen med separate bilder for å blande dem, legge til interessant estetikk til et design og mye mer.