Slik bruker du Excel til å beregne variasjonskoeffisient

 

1.

Skriv inn dataene som skal analyseres i en kolonne i et Excel-regneark.

2.

Bruk funksjonen Excel AVERAGE () til å beregne gjennomsnittet av dataene. I en tom celle på regnearket skriver du «= AVERAGE (' (uten anførselstegn) og markerer alle cellene som inneholder dataene. Trykk 'Enter' for å se gjennomsnittet av dataene.

3. < / p>

Bruk Excel STDEV () -funksjonen til å beregne standardavviket for dataene. I en andre tom celle, skriv '= STDEV (' (uten anførselstegn) og markere dataene. Trykk 'Enter' for å vise standardavvik av dataene.

Del standardavviket med gjennomsnittet: I en tredje tom celle, skriv '=' (uten anførselstegn) og klikk på cellen som inneholder standardavviket. Skriv '/' (uten anførselstegn) og klikk på cellen som inneholder gjennomsnittet. Trykk 'Enter' for å se variasjonskoeffisienten.

Tips og advarsler

< / p>
  • En lav verdi på CV, som 0,05, indikerer lav spredning av datasettet.
  • Midlet av dataene må ikke være null.
  • Variasjonskoeffisienten, eller CV, er et statistisk mål for den sentrale tendensen eller dispersjonen av et datasett. I motsetning til andre målinger av sentral tendens, er CVen normalisert. Dette gjør det spesielt godt egnet for å analysere data hvis standardavvik har en tendens til å øke sammen med gjennomsnittet.