Slik brenner Toast på en PC med Nero

 

1.

Åpne Windows Utforsker. Dette gjøres ved å dobbeltklikke på 'Min datamaskin' eller ved å klikke på 'Windows Utforsker' i 'Start' -menyen.

2.

Finn toast-bildefilen. Filen tar filen 'filename.toast'.

3.

Gi nytt navn til filen 'filename.iso' for at Nero skal gjenkjenne den.

4 .

Brenn 'filename.iso' fra Nero som en tradisjonell ISO-bildefil. Nero vil automatisk gjenkjenne HFS + -filsystemet i den omdøpte filen og brenne den til disk i henhold til dette.

Tips og advarsler

  • Toast-bildet må være innenfor optisk begrensninger for diskstørrelse, for eksempel 700 MB for en CD og 4,3 GB for en DVD.
  • Toast er et diskbildeformat som brukes primært på Apple Macintosh-datamaskiner. Et Toast-bilde kan være av enten en harddisk eller en optisk diskstasjon, og bruker vanligvis Apple HFS + -filsystemet til å lagre dataene. Uten spesiell programvare, kan de fleste Windows-datamaskiner ikke lese dataene i et Toast-bilde. Men med Nero kan et Toast-bilde brennes fra en Windows-datamaskin som skal brukes på en Apple Macintosh. Den brente platen kan også leses på en PC med spesiell programvare.