Slik bruker du loggfunksjonen i Excel

 

Skriv inn følgende på Ark1:Skriv 'Verdi' på 'A1', 'Base' på 'B1' og 'Eksponent' på 'C1.'Type '9 'på' A2, '' 3 'på' B2 'og' = LOG (A2, B2) 'på' C1. '

3.

Resultatet av loggen din funksjonen vises på 'C1'.Formelen ovenfor er lik «Log3 (9) = 2'

Microsoft Office Excel er et regnearkprogram som er inkludert i Microsoft Office-pakken. Det er ofte brukt til å analysere store mengder data gjennom komplekse formelberegninger. Ifølge Peter Alfeld i Institutt for matematikk ved University of Utah er 'logaritmen til et tall' y 'med hensyn til base' b 'eksponenten som vi må heve 'b' for å få 'y'. 'I noen få trinn kan du skrive en loggformel i Excel og få et resultat.