Hvordan lage gratis gjennomsiktig GIF og amp; JPEG-filer

 

1.

Åpne et malingsprogram som Adobe Photoshop eller Corel Paint Shop Pro, to eksempler på malingsprogrammer som kan lagre et bilde, inkludert en JPEG, som en GIF.

< p> 2.

Åpne bildet du vil redigere.

3.

Velg 'Free Form' velg verktøyet fra menyen. Velg området du vil gjøre transparent.

4.

Trykk på 'Slett' -tasten på tastaturet. Dette vil slette fargen fra det valgte området og gi deg en gjennomsiktig del.

5.

Klikk på 'Lagre som' fra Fil-menyen. Velg GIF og kontroller at alternativet Transparency er merket.

Tips og advarsler

  • JPG-filer vil se ut som om de er gjennomsiktige hvis bakgrunnsfargen på bildet er det samme som bakgrunnsfargen på siden som bildet skal plasseres på. (Referanse 2)
  • Transparente filer har ingen fargebakgrunn og tar derfor fargene på eksisterende bakgrunnsfarge uansett hvor de er plassert. Et bilde som ikke har en gjennomsiktig bakgrunn blir tydelig når bakgrunnsfargen ikke samsvarer med bildens bakgrunnsfarge. Bildet vil se ut som det er inne i et farget rektangel. GIF-filer støtter gjennomsiktighet, men JPEG-filer gjør det ikke.