Slik får du radnummeret til en celle i VBA

 

1.

Åpne Visual Basic Editor (VBE) ved å klikke på 'Utvikler' -fanen og deretter klikke på 'Visual Basic.'

2.

Klikk på 'Sett inn' -fanen og klikk deretter på 'Modul'. Dette åpner et tomt vindu.

3.

Kopier og lim inn følgende kode i det tomme vinduet:

Sub myActiveRow ()
< br /> myRow = ActiveCell.Row

MsgBox myRow

End Sub

4.

Trykk 'F5' for å løpe rutinen.

Tips og advarsler

  • Hvis du ikke har fanen 'Utvikler', er det en snarvei: trykk 'Alt' og 'F11' nøkler sammen for å åpne VBE.
  • Microsoft Excel Visual Basic for Applications (VBA) er et programmeringsspråk for Microsoft Office. Du kan bruke VBA til å skreddersy Excel for å dekke dine behov. For eksempel kan du skrive VBA-kode for å erstatte gjentatte oppgaver eller for å gjøre endringer i verktøylinjen. Noen ganger i VBA-koden vil du kanskje vite raden av en aktiv celle (cellen som er i bruk). Du kan kode en meldingskasse for å fortelle deg hva radnummeret er.