Slik sletter du Windows Word Document Discovery

 

1.

Åpne Word-dokumentet du vil fjerne metadata fra.

2.

Klikk på 'File' øverst på skjermen.

3.

Klikk 'File' etterfulgt av 'Save As.' I feltet 'Filnavn' skriver du et navn for kopien av dokumentet for å fjerne data fra. Microsoft anbefaler at du fjerner metadata fra kopien, men gir deg et originaldokument, siden noen metadata kanskje ikke kan gjenopprettes.

4.

Åpne kopien du lagret.

5.

Klikk på 'Info' på Fil-fanen.

6.

Klikk på 'Sjekk etter problemer' under 'Forbered deg på

Klikk på 'Inspiser dokument' for å åpne boksen Dokument inspektør.

8.

Velg hver type data du vil fjerne fra dokumentet. Når du er ferdig, klikk på 'Inspiser'. Word undersøker dokumentet for alle typer data du har valgt og returnerer en resultatskjerm.

9.

Klikk på 'Fjern alle' i resultatskjermbildet for å fjerne alle elementene som er funnet. Deretter lagrer du dokumentet.

Metadata er informasjon lagret om et stykke data. I et Microsoft Word-dokument inneholder dataene innholdet i dokumentet, og metadata inneholder informasjonen som beskriver dokumentet. Denne informasjonen kan inkludere kommentarer eller revisjon i dokumentet, brukernavn på dokumentredigerere, malnavn og dokumentpolitikkinformasjon, blant annet. Hvis dokumentet blir brukt i den juridiske prosessen, kan metadata brukes i oppdagingsprosessen. Av denne grunn har Microsoft gitt muligheten til å automatisk fjerne denne informasjonen.