Slik slutter du til kolonner i et tilgangssøk

 

1.

Åpne spørringsdesigneren i Microsoft Access.

2.

Velg tabellene som har tilhørende data sammen med kolonnene ' navn i hver tabell.

3.

Skriv velgslisten og fra klausulen av spørringen.SELECT col1 , col2, col3

FRA tabell1

4. Skriv inn JOIN-klausulen ved å bruke det andre tabellnavnet og navnene på de tilhørende kolonnene fra hver tabellen. JOIN-klausulen går umiddelbart etter FROM-setningen.VENSTRE JOIN table2 ON table1.column = table2.column

5. < / p>

Legg til ønsket Ønsker, Gruppe BY eller ORDER BY klausuler og utfør spørringen.

Microsoft Access 2010, en del av Office-pakken med applikasjoner, er et databaseprogram. Bruke Microsoft Access krever effektivt en grunnleggende forståelse av det underliggende språket det er bygd på: SQL. SQL er et standardisert språk for kommunikasjon med databaser som lar deg lese, endre og slette data fra databastabeller. Relasjonsdatabaser, som har flere tabeller med data relatert til viktige kolonner, krever bruk av sammenføyninger for å kombinere datasett.