Slik kobler du en tilgangssøke til en annen database

 

1.

Klikk på kategorien Eksterne data.

2.

Velg datakilden du vil koble til ved å klikke på dens respektive ikon. Hvis for eksempel datakilden er en annen Access-database, klikker du på 'Access' -ikonet. Finn filnavnet eller datakilden du vil koble til, og klikk på 'Åpne'. Velg «Link til datakilden ved å opprette en koblet tabell» -knapp, og klikk deretter 'OK' for å fortsette.

3.

Velg tabellen tilfelle av Excel) du ønsker å lenke til, og klikk 'OK'. Tabellnavnet vises i vinduet 'Alle tabeller' på venstre side av databasegrensesnittet. For å opprette en forespørsel basert på denne tabellen, klikk på 'Opprett' -fanen og velg 'Query Design' -knappen.

Microsoft Office Access er et databaseverktøy som lar en bruker administrere data fra flere datakilder. Microsoft Office Access kan kombinere data lagret som en intern database tabell med data som er lagret i en ekstern database; En link må imidlertid etableres med den eksterne databasen først.For å koble en Microsoft Office Access-forespørsel til en annen database må du bruke 'Ekstern data' -tilkobling veiviseren.