Slik overfører du DVR-programmer til en datamaskin

 

1.

Koble DVR og datamaskinen via et digitalt videokamera med pass-through-evner eller en videoopptaksenhet. Med et digitalt videokamera, koble videokameraet til lyd- og videoutgangene på DVR-en ved hjelp av lydkabelledningen som fulgte med videokameraet, koble videokameraet til datamaskinen ved hjelp av firewire- eller USB-grensesnittkabelen som fulgte med videokameraet, og Vri til 'Pass-thru' -innstillingen. Med en videoopptaksenhet kobler du lyd-videoenden til lyd- og videoutgangene på DVR-en, og USB-en slutter seg til en USB-port på datamaskinen.

2.

Åpne et videoredigeringsprogram som tar opp video, for eksempel Movie Maker, Adobe Premiere eller iMovie. Bytt til opptaksmodus, som vanligvis nås ved å gå til 'Fil> Importer.'

3.

Skriv tittelen på DVR-visningen du vil fange når du blir bedt om det. Klikk på 'Bla gjennom' eller 'Destinasjon' -knappen og finn mappen på datamaskinens harddisk der du vil lagre DVR-programmet.

4.

Klikk på ' Start Import '-knappen eller' Start Capture '-knappen i videoredigeringsprogrammet for å begynne å ta bilder gjennom videokameraet eller videoopptaksenheten. Deretter navigerer du til showet du vil fange opp fra DVR-en, og begynner å spille showet.

5.

Klikk på 'Stop Import' eller 'Stop Capture' -knappen i videoredigeringsprogrammet når du er ferdig med å ta opp DVR-programmet. Trykk på 'Fullfør' -knappen hvis en er vises og videoen lagres i mappen du valgte for utdata. Hvis det ikke er noen 'Fullfør' -knapp, lagrer videoen automatisk i mappen når du stopper opptaket.

Tips og advarsler

  • Hvis 'Pass-thru' ikke er et alternativ på det digitale videokameraet, velg 'VCR' -modus for å bruke kameraet til videooverføring.
  • Ikke alle digitale Videokameraer har pass-through-evner. Se produkthåndboken hvis Du vet ikke om videokameraet ditt kan brukes til video-gjennomgang.
  • DVR (digitale videoopptakere) er en praktisk erstatning for videospillere (videokassettopptakere). I motsetning til videospillere krever digitale videoopptakere ikke videobånd av opptak. I stedet danner DVRer interne harddisker for videooppbevaring. Som alle harddisker har DVR-stasjonen maksimal lagringskapasitet og kan gå tom for plass. Hvis du vil beholde DVR-visning permanent, overfør dem av DVR-en og til en datamaskin.