Kan ikke videresende ved hjelp av Outlook Express

 

1.

Kontroller Internett-tilkoblingen ved å starte Internet Explorer eller en annen nettleser. Hvis Internett ikke kan nås, start på nytt Internett-enhetene (kabelmodem, ruteren, trådløs bryter og datamaskin) og prøv tilkoblingen på nytt.

2.

Bekreft Express-innstillingene ved å klikke 'Verktøy' og deretter 'Kontoer'. Marker kontoen og klikk på 'Egenskaper'. Bekreft kontonavnet, passordet, den innkommende e-postserveren og utgående e-postserveren.

3.

Deaktiver 'Digital Sign' -alternativet hvis du ikke kan videresende en digitalt signert e-post. Klikk på 'Verktøy', og fjern deretter avkryssingsboksen 'Digital Sign' etter å ha klikket på 'Videresend' -knappen.

4.

Legg på igjen dokumenter som ikke kommer til deres destinasjon med endringer som har blitt gjort. Hvis endringer gjøres i et dokument etter at dokumentet er koblet til en videresendt melding, vil endringene ikke tre i kraft.

Ikke å kunne videresende meldinger i Outlook Express kan holde deg fra å passere med viktig informasjon. Outlook Express er en gratis e-postklient som er en forkortet versjon av Microsoft Outlook. Express gir deg mulighet til å konfigurere flere e-postkontoer i en klient, uten fordelene ved et off-office-agent, oppgaver, kalendere og notater. Lær å raskt feilsøke klienten og Internett-tilkoblingen for å gjenopprette videresendingskapasiteter.