MS Access Query Tips

  Microsoft Access er et av de mest brukte databasebehandlingssystemene. Nøkkelen til suksess er det praktiske spørringsgrensesnittet. Når data lagres i databasen, kan spørringer og oppdateringer utføres ved hjelp av spørringsgrensesnittet. MS Access-spørringen gir muligheten til å hente data, beregne oppsummeringer og oppdatere poster i databasene. Å få tilgangssøketeknikker og tips vil hjelpe deg med å administrere dataene dine og legge til rette for applikasjonsutvikling.

Bruke spørringsgrensesnitt

Den grafiske representasjonen av tabeller og koblinger gjør det mulig for MS Access-brukere å stille spørsmål på tabeller relativt enkelt. Dette grafiske spørringsgrensesnittet er kraftig og kan utføre komplisert analyse. Spørringsgrensesnittet er basert på SQL-systemer og gir alternativer mellom grafisk spørringsdesign og SQL-syntaks. Ved å bruke søketeknikker i spørringsgrensesnittet, får brukere lov til å lage sofistikerte spørringer. Velg spørringer er den vanligste typen spørring, og kan brukes til visning av data og skjema. Handlingsforespørsler er spørringene som lager, oppdaterer og sletter data fra tabeller.

Tips for å kombinere lignende tabeller

Det er nyttig å kombinere to lignende tabeller når det er nødvendig, for eksempel to separate kundelister. Lag en spørring som velger dataene du trenger fra hver tabell og lagrer den i ett sett med dataene. Bruk 'Append Query' for å velge poster fra ett bord, som du definerer i kriteriene, og legg dem til slutten av den andre tabellen - forutsatt at feltene i begge tabellene samsvarer og har samme datatyper. Innstillingskriterier er å definere forhold som filtrerer og smaler data under gjenfinning. Den nederste delen av QBE-grensen (Query by Example) gir flere rader for kriterier.

Tips for å forbedre søkeytelsen

Komprimere databaser er en av de teknikkene du kan bruke til å forbedre søkeytelsen. Når databasen er komprimert, omorganiseres tabellene i tabellen. Når dette skjer, eksisterer de i tilgrensende databasesider som bestilles av den primære nøkkelen til tabellen. Dette forbedrer ytelsen til sekvensiell gjenfinning av poster, siden databasesider reduseres ved komprimering av data. Før spørringer, indekser du et hvilket som helst felt som brukes til å angi kriterier for søkefeltene og indeksfeltene. Når du angir et felt i et bord, kan du prøve å velge den minste datatypen som passer for dataene i feltet. Prøv å bruke det minste antall felt som er mulig i søket.