Slik deaktiverer du sjekken om tilbakekalling av server sertifikat

 

1.

Klikk på 'System CenterConfiguration Manager', velg deretter 'Nettsteddatabase' og klikk 'Site Management' i 'Configuration Manager' -konsollen.

2.

Høyreklikk 'u0026 lt; site code u0026 gt; - u0026 lt; site code u0026 gt ;.' Klikk på 'Egenskaper'.

3. Velg eller avbryt 'Aktiver CRL Checking on Clients' på 'Site Mode' -fanen i 'Site Properties' -boksen. Hit 'OK.'

Servercertifikat-tilbakekallingslisten (CRL) kontrollerer gyldigheten av servercertifikater. Sertifikatene er vanligvis gyldige i to år. I tillegg krever enkelte servercertifikater private nøkler, og når de går tapt eller utsatt, utgjør sikkerheten til sertifikatet potensielle farer, som CRL også sjekker for. Av og til kan kommunikasjon mellom servere eller programnedlastinger fra nettsteder stoppes på grunn av CRL-kontrollsertifikatene. Hvis du trenger for å øke prosessene på bestemte tidspunkter, må du deaktivere sjekken for tilbakekalling av server sertifikat noen få trinn for å konfigurere.