Slik bruker du OpenOffice Base for web

 

Opprette tabeller

1.

Kjør OpenOffice, klikk på 'New' -ikonet og velg 'Database' -alternativet. Velg alternativet 'Opprett en ny database' og klikk på 'Neste' -knappen, etterfulgt av 'Fullfør' -knappen.

2.

Klikk på 'Tabeller' Database 'underposisjon. Klikk på 'Opprett tabell i designvisning.' Skriv inn navnet på feltet i feltet merket 'Feltnavn'. Velg felttype (heltall, tekst, dato, etc.) fra rullegardinmenyen 'Feltype'.

3.

Klikk pilen ved siden av 'Automatisk verdi 'underposisjon og velg' Ja '. Høyreklikk på den grønne trekant ved siden av tabellens feltnavn og velg 'Primærnøkkel' fra menyen.

4.

Skriv inn navnet på det neste feltet i første kolonne og velg felttype fra menyen 'Feltype'. Gjenta for hver kolonne.

5.

Skriv inn dataene dine i hver kolonne. Klikk på kategorien 'Fil' og velg 'Lukk' alternativet for å lagre tabellen. Navn databasen på dette punktet.

6.

Gjenta trinn 2 til og med 5 for andre tabeller.

Definere forhold mellom tabellene

1.

Klikk på 'Verktøy' -fanen og velg 'Forhold' -alternativet. Dobbeltklikk på navnene på tabellene du vil definere forholdet Klikk på 'Lukk' -knappen.

2.

Klikk på feltet i den første tabellen og dra musen til feltet i den andre tabellen du ønsker å etablere en forholdet mellom. Slip museknappen for å etablere forholdet. Klikk på 'OK' -knappen.

3.

Gjenta for andre tabeller du ønsker å etablere re lationships mellom.

OpenOffice Base er et databaseopprettingsprogram som følger med OpenOffice-pakken med programmer. En database, som definert av OpenOffice, er en 'samling informasjonstyper som kan åpnes eller administreres av OpenOffice.org.' Disse databasene består av informasjonstabeller som deretter kobles sammen av forhold som er definert av brukeren. Disse tabellene og relasjonene lagres så som en database som kan nås når som helst ved hjelp av OpenOffice Base-programmet.