Online MCSD-opplæring

 

Opplæring levert av Microsoft

Microsoft tilbyr en omfattende katalog over treningsprogrammer for ulike programmer og sertifiseringseksaminer. Online kurs er tilgjengelig for aspekter av MCSD-sertifiseringen, samt MCSD-oppgraderinger. Disse programmene er avgiftsbaserte og kan bestilles via Microsofts nettsted.

Opplæring levert av andre firmaer

Andre selskaper, for eksempel QuickCert, tilbyr online opplæringskurs designet for å hjelpe enkeltpersoner i å skaffe Microsoft-sertifisering, inkludert MCSD. Det er en god ide å gjennomgå disse selskapenes nettsteder, se en informativ demo og snakke med andre du kan vite hvem som har tatt kurs gjennom selskapet for å bekrefte selskapets legitimitet og om kursene vil være av stor verdi for deg.

Effektiviteten til treningen for MCSD-eksamenene

Microsoft advarer om at selv om nettbasert opplæring og andre forberedelsesmaterialer kan hjelpe deg med ferdighetsdelen av MCSD-sertifiseringseksamenene, er det nødvendig med praktisk erfaring med den spesifikke Microsoft-teknologien som testes. Bestått for å bestå eksamenene. MCSD står for Microsoft Certified Solution Developer. Du kan få MCSD-sertifiseringen ved å bestå eksamenstesten som er pålagt Microsoft. Microsoft tilbyr noen opplæringsmateriell for å hjelpe deg med å forberede deg til eksamenene, og private selskaper tilbyr nettbaserte kurs.