Slik konverterer du WMV til DVD-spillerformat

 

1.

Klikk på 'Start' -menyen i Windows og velg 'Windows DVD Maker.'

2.

Klikk på 'Add Item' knappen i øverste venstre del av menylinjen i programmet. Et bla gjennomvindu vises. Dobbeltklikk på WMV-filen du vil ha. Dette gir deg tilbake til hovedskjermbildet.

3.

Skriv inn tittelen for filmen du vil ha i tekstboksen 'Disc title'. Sett inn den tomme DVD-en i DVD-brennstasjonen.

4.

Klikk på 'Neste' -knappen. Klikk 'Burn' for å begynne å konvertere og brenne til DVD.

WMV, kort for 'Windows Media Video,' er standardformatet som brukes av programmet Windows Media Player. Denne filen vil vanligvis ikke spilles av på DVD-spillere, selv om du brenner den til en DVD. Hvis du vil konvertere og brenne en WMV på en DVD-plate i et format som vil fungere i en DVD-spiller, bruk Windows DVD Maker. er innfødt til Windows Vista og senere.