Slik får du tilgang til en memo-spørring

 

1.

Åpne tilgang 2007 og velg databasen. Velg 'Office' -knappen og klikk 'Åpne'. Bla gjennom datamaskinen din og finn en database for å jobbe med. Klikk på databasen og velg 'Åpne' -knappen. Databasen åpnes.

2.

Klikk på 'Create' -fanen og velg 'Query Design.' Dialogboksen Vis tabell vises. Legg til tabeller i spørringsvinduet ved å dobbeltklikke på bordet. Lukk spørringsvinduet ved å klikke på 'X' øverst til høyre.

3.

Legg til felt i spørringsvinduet ved å dobbeltklikke på feltene. Legg til et notatfelt for spørringen. Legg til et kriterium i notatfeltet. Skriv inn kriteriene i feltet 'Kriterier'. Hvis kriteriene ikke er et eksakt samsvar, legg det inn med stjerner. For eksempel, hvis du leter etter poster med arbeidsbeløpet i memo-feltet, skriv * beløp * i feltet 'Kriterier'.

4.

Kjør spørringen ved å klikke på 'Kjør' -knappen på båndet. Meldingsspørsmålet vil vise poster som samsvarer med kriteriene.

Spørringer trekker data ut av Access-databasen. Spørsmålene lar deg velge hvilke felt du vil se i utgangen din. Feltene kan være fra forskjellige tabelldatatyper. Som feltene er valgt, kan du legge til flere kriterier for å finjustere søkeresultatene. Skriv inn kriteriene i feltet 'Kriterier' og legg til informasjonen du vil se. Etter at kriteriene er oppgitt, kjør spørringen for å vise resultatene.