Slik legger du inn en spørreskjema

 

1.

Åpne ditt SQL-program og start et nytt spørsmål. Prosessen for dette kan variere avhengig av leverandør, men kan vanligvis gjøres enten gjennom et grafisk grensesnitt eller et kommandolinjegrensesnitt.

2.

Opprett innsatsforespørselen ved å skrive ' INSERT TIL 'etterfulgt av tabellnavnet skal dataene gå inn. Etter tabellnavnet skriver du en kommaseparert liste over kolonnenavn for dataene innenfor parentesen:INSERT TIL MYTABLE (kolonne1, kolonne2, kolonne3)Ordet 'Into' kan utelates fra en stikkord i enkelte språk, for eksempel Microsoft SQL. Bruk er standard, men hvis du er usikker, velger du å skrive inn den.

3.

Skriv 'VALUES' etterfulgt av en kommaseparert liste over verdier i samme rekkefølge som kolonnelisten, og også vedlagt i parentes:VALUES ('første kolonne data', 'andre kolonne', 'tredje kolonne')

4.

Kjør SQL-kommandoen din for å fullføre innsatsen.

SQL er et databaseprogrammeringsspråk. Det er mange databaseleverandører som tilbyr SQL-programvare. Selv om det overholdes en standard for SQL ikke er nødvendig, velger de fleste leverandører å overholde standardene. Dette er heldig for databasebrukerne, da de bare trenger å lære kommandoer en gang. En database uten data gir ingen verdi, så det er viktig å lære å sette inn data ved hjelp av en spørringsoppgave.